Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
รายงานทางการเงิน
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประชาชน
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์ Competency Inventory
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ/คำสั่ง
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถิติการเข้าใช้เว็บไซต์
ผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ทั้งหมด

counter free


ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3/2564 (19 ม.ค. 2564)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเล... (15 ม.ค. 2564)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมีเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนเพื่... (15 ม.ค. 2564)  
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2/2564 (14 ม.ค. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี เรื่อง เลื่อนการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน... (13 ม.ค. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยัง... (06 ม.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 50/2563 (05 ม.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1/2564 (04 ม.ค. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผ... (04 ม.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 49 (30 ธ.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสร... (21 ธ.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 48 (21 ธ.ค. 2563)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี ตามกฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 ให... (21 ธ.ค. 2563)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี เรื่อง การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่ง... (21 ธ.ค. 2563)
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือนพฤศจิกายน... (16 ธ.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 47 (16 ธ.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 46 (16 ธ.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธรับเงินเบี้ยความ... (04 ธ.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 45 (30 พ.ย. 2563)
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 44 (23 พ.ย. 2563)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

เตรียมของสำรองไว้ อุ่นใจใ... (30 ธ.ค. 2563)  

น้ำท่วมไม่ท่วมตรวจเช็คล่ว... (30 ธ.ค. 2563)  

เฮ! เพิ่มสิทธิ "เราเที่ยว... (30 ธ.ค. 2563)  

ไฟป่า..ปัญหาไม่รู้จบ (30 ธ.ค. 2563)

ประชาสัมพันธ์ การงดเผาวัช... (30 ธ.ค. 2563)

ประชาสัมพันธ์ การลดอุบัติ... (30 ธ.ค. 2563)

ประชาสัมพันธ์การงดขายเครื... (30 ธ.ค. 2563)

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง... (18 ธ.ค. 2563)

โครงการสืบสานประเพณีลอยกร... (21 ต.ค. 2563)

ประชาสัมพันธ์ "สิทธควรรู้... (21 ต.ค. 2563)

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 องค... (13 ต.ค. 2563)

โครงการแข่งขันเรือพายพื้น... (02 ต.ค. 2563)

โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักย... (28 ส.ค. 2563)

โครงการบริหารจัดการขยะแบบ... (27 ส.ค. 2563)

โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน... (26 ส.ค. 2563)

โครงการบริหารจัดการขยะแบบ... (25 ส.ค. 2563)

โครงการและกิจกรรมเพื่อส่ง... (24 ส.ค. 2563)

นายธงชัย พรมพทักษ์ นายกอง... (19 ส.ค. 2563)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอ... (19 ส.ค. 2563)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข... (18 ส.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรื... (11 ม.ค. 2564)  
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี... (06 พ.ย. 2563)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าแล... (30 ต.ค. 2563)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าแล... (21 ต.ค. 2563)
องค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี แจ้งประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลการทำสัญญาจ้างก่อสร... (17 ก.ย. 2563)
องค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี แจ้งประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลการทำสัญญาจ้างก่อสร... (17 ก.ย. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้า... (09 ก.ย. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้... (03 ก.ย. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีง... (28 ส.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้... (27 ส.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการลงลูกรั... (19 ส.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้า... (07 ส.ค. 2563)
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการลงลูกรังปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลคู้ยายหมี ห... (21 ก.ค. 2563)
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลคู้ยายหมี หมู่ท... (20 ก.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีง... (17 ก.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผ... (08 ก.ค. 2563)
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 3... (08 ก.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีง... (08 ก.ค. 2563)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี... (24 มิ.ย. 2563)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 (05 พ.ค. 2563)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ช่องทางการติดต่อเพิ่มเติมของ อบต.คู้ยายหมี
QR CODE Line  อบต.ลิงค์เฟสบุ๊ค อบต.ลิงค์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต. คู้ยายหมี

http://WWW.OIC.GO.TH/INFOCENTER67/6731
 

สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive image


Responsive image

องค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี 
612 หมู่ 9 ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงทรา 24160 
สายด่วนนายก 06-5393-5951
เบอร์โทรศัพท์  038 – 086065 
เบอร์โทรสาร  038 – 086087 
E-mail : khuyaimee@hotmail.com

Line ID : khuyaimee
www.khuyaimee.go.th