Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
รายงานทางการเงิน
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์ Competency Inventory
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสัดส่วนการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (05 ก.พ. 2561)  
คู่มือการจัดเก็บรายได้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ... (15 พ.ย. 2560)  
คู่มื่อการติดต่องานและขอรับบริการด้านการชำระภาษีท้องถิ่น (07 พ.ย. 2560)  
รายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (12 ต.ค. 2560)
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 (05 ต.ค. 2560)
ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 (05 ต.ค. 2560)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 -2563 (14 ก.ย. 2560)
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 -2563 (14 ก.ย. 2560)
รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีฟาร์มหมูของนายณรงค์ นพดวง ปล่อยน้ำเสียลงคลองช... (08 ก.ย. 2560)
ประกาศ แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี พ.ศ. 2560 - 2560 เพิ่มเติม ฉบ... (13 ก.ค. 2560)
ประกาศ การโอนงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2560 (13 ก.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนการบริหารงานบุคคล (14 มิ.ย. 2560)
ร้องเรียนน้ำประปาไม่ไหล (13 มิ.ย. 2560)
แสดงผลการดำเนินการไตรมาส 2 ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2560 (20 เม.ย. 2560)
แสดงผลการดำเนินการไตรมาส 1 ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2560 (20 เม.ย. 2560)
รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559 (20 เม.ย. 2560)
การตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ได้รับการร้องเรียนร้องทุกข์จากประชาชน (13 มี.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและก... (15 พ.ย. 2559)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลื... (10 พ.ย. 2559)
ประกาศคำสั่ง เรื่องมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมีให้รองนายกองค์กา... (01 ต.ค. 2559)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการจัดงานวันผู้สูงอาย... (13 เม.ย. 2561)  

โครงการประชารัฐวิถีชุมชน ... (14 ธ.ค. 2560)  

กิจกรรมเคารพธงชาติ โอกาส... (28 ก.ย. 2560)  

โครงการแก้ไขปัญหาความเดือ... (28 ก.ย. 2560)

การมอบเงินช่วยเหลือบ้านขอ... (20 ก.ย. 2560)

โครงการสนับสนุนและป้องกัน... (12 ก.ย. 2560)

การจัดตั้งสภาเด็กตำบลคู้ย... (09 ก.ย. 2560)

การเข้าร่วมโครงการปลูกป่า... (23 ส.ค. 2560)

การมอบของช่วยเหลือประชาชน... (02 ส.ค. 2560)

โครงการสร้างเสริมความเข้ม... (21 ก.ค. 2560)

โครงการสนับสนุนส่งเสริมอน... (11 ก.ค. 2560)

โครงการถวายเทียนพรรษา ประ... (07 ก.ค. 2560)

การประชุมประชาคมตำบล ของอ... (06 ก.ค. 2560)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำ... (16 ม.ค. 2560)

องค์การบริหารส่วนตำบลคู้ย... (22 พ.ย. 2559)

โครงการส่งเสริมพฤติกรรมกา... (05 ต.ค. 2559)

โครงการส่งเสริมพฤติกรรมกา... (05 ต.ค. 2559)

โครงการส่งเสริมพฤติกรรมกา... (05 ต.ค. 2559)

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด... (04 ต.ค. 2559)

โครงการส่งเสริมสุขภาพช่อง... (04 ต.ค. 2559)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างและสรุปผลกา... (29 มี.ค. 2561)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี เรื่องประกาศราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกรังหมู่ที... (29 มี.ค. 2561)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี เรื่องแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบป... (27 มี.ค. 2561)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบ... (27 มี.ค. 2561)
การประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่3 และหมู่ที่ 4 ตำบลคู้ยายหมี อำ... (21 มี.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ... (06 ก.พ. 2561)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างรางระบายนำ้หม... (30 ม.ค. 2561)
ประกาศการประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำหมู่ที่ 8 บ้านหนองยางจากบ้านนายบุญยัง ... (30 ม.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี เรื่องการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด (13 ธ.ค. 2560)
ตารางแสดงงบเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (13 ธ.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี เรื่องประกาศราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม... (13 ธ.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบป... (06 พ.ย. 2560)
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (12 ต.ค. 2560)
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (12 ต.ค. 2560)
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองยาง ... (16 ส.ค. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน... (16 ส.ค. 2560)
ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่... (05 ก.ค. 2560)
ประกาศ ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 และโค... (24 เม.ย. 2560)
ประกาศ ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกร... (24 เม.ย. 2560)
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ต... (21 มี.ค. 2560)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive imageองค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี 
612 หมู่ 9 ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงทรา 24160 
เบอร์โทรศัพท์  038 – 086065 
เบอร์โทรสาร  038 – 086087 
E-mail : khuyaimee@hotmail.com

Line ID : khuyaimee

www.khuyaimee.go.th