Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
รายงานทางการเงิน
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประชาชน
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์ Competency Inventory
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ/คำสั่ง
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถิติการเข้าใช้เว็บไซต์
ผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ทั้งหมด

counter freeResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐาน (10 ส.ค. 2563)  
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 29 (04 ส.ค. 2563)  
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 28 (04 ส.ค. 2563)  
รายงานสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี (14 ก.ค. 2563)
กำหนดโครงสร้างและส่วนราชการและระดับตำแหน่งองค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี (02 ก.ค. 2563)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 25/2563 (02 ก.ค. 2563)
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (29 มิ.ย. 2563)
การยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถานและการผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้แ... (23 มิ.ย. 2563)
การผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้และข้อกำหนดเกี่ยวกับมาตรการป้องกั... (23 มิ.ย. 2563)
ประชาสัมพันธ์เรื่องห้ามการรวมกลุ่มชุมนุมหรือมั่วสุมในลักษณะที่อาจเสี่ยงต่อการแพร... (23 มิ.ย. 2563)
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 24 (22 มิ.ย. 2563)
ช่องทรงการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และวิธีการเข้าใช... (17 มิ.ย. 2563)
ประชาสัมพันธ์บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.... (17 มิ.ย. 2563)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 23/2563 (16 มิ.ย. 2563)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 22/2563 (12 มิ.ย. 2563)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 21/2563 (09 มิ.ย. 2563)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 20/2563 (09 มิ.ย. 2563)
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 19 (26 พ.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 18 (18 พ.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 17 (18 พ.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโคร... (21 พ.ย. 2562)  

โครงการสืบสานประเพณีลอยกร... (11 พ.ย. 2562)  

การประชุมคณะอนุกรรมการผู้... (29 ต.ค. 2562)  

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท... (24 ต.ค. 2562)

โครงการแข่งขันเรือพายพื้น... (14 ต.ค. 2562)

องค์การบริหารส่วนตำบลคู้ย... (08 ต.ค. 2562)

โครงการและกิจกรรมเพื่อส่ง... (12 ก.ย. 2562)

องค์การบริหารส่วนตำบลคู้ย... (28 ส.ค. 2562)

หน่วยเคลื่อนที่เร็วองค์กา... (26 ส.ค. 2562)

โครงการปลูกต้นไม้และปลูกป... (21 ส.ค. 2562)

โครงการสนับสนุนและป้องกัน... (15 ส.ค. 2562)

องค์การบริหารส่วนตำบลคู้ย... (12 ส.ค. 2562)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้า... (09 ส.ค. 2562)

องค์การบริหารส่วนตำบลคู้ย... (28 ก.ค. 2562)

องค์การบริหารส่วนตำบลคู้... (23 ก.ค. 2562)

โครงการปลูกฝังสำนึกรักสาม... (21 มิ.ย. 2562)

องค์การบริหารส่วนตำบลคู้ย... (16 พ.ค. 2562)

กิจกรรมควันหลงวันสงกรานต์... (25 เม.ย. 2562)

โครงการวันเด็กแห่งชาติประ... (26 ธ.ค. 2561)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำ... (26 ธ.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้า... (07 ส.ค. 2563)  
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการลงลูกรังปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลคู้ยายหมี ห... (21 ก.ค. 2563)  
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลคู้ยายหมี หมู่ท... (20 ก.ค. 2563)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีง... (17 ก.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผ... (08 ก.ค. 2563)
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 3... (08 ก.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีง... (08 ก.ค. 2563)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี... (24 มิ.ย. 2563)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 (05 พ.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผ... (29 เม.ย. 2563)
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 2... (08 เม.ย. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี เรื่อง รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปร... (08 เม.ย. 2563)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 (03 เม.ย. 2563)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (04 มี.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้า... (24 ก.พ. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้... (21 ก.พ. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้... (20 ก.พ. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้า... (20 ก.พ. 2563)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 (04 ก.พ. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างปรับป... (31 ม.ค. 2563)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ช่องทางการติดต่อเพิ่มเติมของ อบต.คู้ยายหมี
QR CODE Line  อบต.ลิงค์เฟสบุ๊ค อบต.


สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive image


องค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี 
612 หมู่ 9 ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงทรา 24160 
สายด่วนนายก 06-5393-5951
เบอร์โทรศัพท์  038 – 086065 
เบอร์โทรสาร  038 – 086087 
E-mail : khuyaimee@hotmail.com

Line ID : khuyaimee
www.khuyaimee.go.th