Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
รายงานทางการเงิน
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์ Competency Inventory
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ/คำสั่ง
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 25/2563 (02 ก.ค. 2563)  
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (29 มิ.ย. 2563)  
การยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถานและการผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้แ... (23 มิ.ย. 2563)  
การผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้และข้อกำหนดเกี่ยวกับมาตรการป้องกั... (23 มิ.ย. 2563)
ประชาสัมพันธ์เรื่องห้ามการรวมกลุ่มชุมนุมหรือมั่วสุมในลักษณะที่อาจเสี่ยงต่อการแพร... (23 มิ.ย. 2563)
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 24 (22 มิ.ย. 2563)
ช่องทรงการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และวิธีการเข้าใช... (17 มิ.ย. 2563)
ประชาสัมพันธ์บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.... (17 มิ.ย. 2563)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 23/2563 (16 มิ.ย. 2563)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 22/2563 (12 มิ.ย. 2563)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 21/2563 (09 มิ.ย. 2563)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 20/2563 (09 มิ.ย. 2563)
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 19 (26 พ.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 18 (18 พ.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 17 (18 พ.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (08 พ.ค. 2563)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 16/2563 (01 พ.ค. 2563)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 15/2563 (01 พ.ค. 2563)
การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 10 กันยายน 2562 ของอบต. คู้ยายหมี (01 พ.ค. 2563)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 14/2563 (23 เม.ย. 2563)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโคร... (21 พ.ย. 2562)  

โครงการสืบสานประเพณีลอยกร... (11 พ.ย. 2562)  

การประชุมคณะอนุกรรมการผู้... (29 ต.ค. 2562)  

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท... (24 ต.ค. 2562)

โครงการแข่งขันเรือพายพื้น... (14 ต.ค. 2562)

องค์การบริหารส่วนตำบลคู้ย... (08 ต.ค. 2562)

โครงการและกิจกรรมเพื่อส่ง... (12 ก.ย. 2562)

องค์การบริหารส่วนตำบลคู้ย... (28 ส.ค. 2562)

หน่วยเคลื่อนที่เร็วองค์กา... (26 ส.ค. 2562)

โครงการปลูกต้นไม้และปลูกป... (21 ส.ค. 2562)

โครงการสนับสนุนและป้องกัน... (15 ส.ค. 2562)

องค์การบริหารส่วนตำบลคู้ย... (12 ส.ค. 2562)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้า... (09 ส.ค. 2562)

องค์การบริหารส่วนตำบลคู้ย... (28 ก.ค. 2562)

องค์การบริหารส่วนตำบลคู้... (23 ก.ค. 2562)

โครงการปลูกฝังสำนึกรักสาม... (21 มิ.ย. 2562)

องค์การบริหารส่วนตำบลคู้ย... (16 พ.ค. 2562)

กิจกรรมควันหลงวันสงกรานต์... (25 เม.ย. 2562)

โครงการวันเด็กแห่งชาติประ... (26 ธ.ค. 2561)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำ... (26 ธ.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี... (24 มิ.ย. 2563)  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 (05 พ.ค. 2563)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผ... (29 เม.ย. 2563)  
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 2... (08 เม.ย. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี เรื่อง รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปร... (08 เม.ย. 2563)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 (03 เม.ย. 2563)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (04 มี.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้า... (24 ก.พ. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้... (21 ก.พ. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้... (20 ก.พ. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้า... (20 ก.พ. 2563)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 (04 ก.พ. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างปรับป... (31 ม.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอน... (31 ม.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอน... (31 ม.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผ... (16 ม.ค. 2563)
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 1... (14 ม.ค. 2563)
ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหัวนา-... (10 ม.ค. 2563)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 (03 ม.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีง... (19 ธ.ค. 2562)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี 
612 หมู่ 9 ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงทรา 24160 
เบอร์โทรศัพท์  038 – 086065 
เบอร์โทรสาร  038 – 086087 
E-mail : khuyaimee@hotmail.com

Line ID : khuyaimee
https://www.facebook.com/profile.php?id=100018516636788
www.khuyaimee.go.th