Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
รายงานทางการเงิน
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประชาชน
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์ Competency Inventory
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ/คำสั่ง
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมาของตำบลคู้ยายหมี

     ก่อนนี้ตำบลคู้ยายหมีขึ้นอยู่กับอำเภอพนมสารคาม ต่อมาเมื่อประมาณปี พ.ศ.2520 อำเภอสนามชัยเขตได้แยกออกจากอำเภอพนมสารคามมาเป็นกิ่งอำเภอสนามชัยเขต กำนันคนแรกของตำบลคู้ยายหมี คือ นายเรียง กำนัน คนต่อมา คือ นายย้อย  แก้ววิจิตร นายองอาจ  วิลาลักษณ์ นายแวง แสงว่าง นายบุญมี คะเสนา นายขุนดอนชัย แก้วคำ และคนปัจจุบัน คือ นายlสนั่น  พรมพิทักษ์ ก่อนนี้หมู่บ้านดั้งเดิมของตำบลคู้ยายหมี ได้แก่ บ้านบางมะเฟือง บ้านคู้ยายหมี บ้านดอนท่านา บ้านไร่ บ้านบางพะเนียง บ้านนาเลา บ้านหัวนา ในอดีตพื้นที่ของตำบลคู้ยายหมีส่วนใหญ่ เป็นป่าดิบและป่าไผ่ ชาวบ้านของตำบลคู้ยายหมีประกอบอาชีพทำนา และหาของป่ามาเป็นการครองชีพ เช่น การตัดหวาย และตักน้ำมันยาง ตัดไม้ซุง และหาอาหารป่า เช่น ไก่ป่า กระรอก กระแต กระจง หมูป่า เก้ง กวาง มาเป็นอาหาร และขาย ตำบลคู้ยายหมีมีความอุดมสมบูรณ์มาก จนทำให้คนหลายจังหวัดอพยพเข้ามาอยู่ เช่น คนภาคอีสานเข้ามาซื้อเพื่อถากถางป่าเอาที่ดินทำกิน ตำบลคู้ยายหมีปัจจุบันมีคนหลายภาษาอยู่ปะปนกันเป็นจำนวนมาก ป่าที่เคยมีอยู่ก็ไม่หลงเหลือให้เห็นอีกเลย ป่ากลายสภาพมาเป็นทุ่งนาและมันสำปะหลังมาจนถึงทุกวันนี้
 

ตราสัญลักษณ์ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมีเป็นรูปวงกลมทับซ้อนกัน 2 วง
วงนอก  มีคำว่า “องค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี” อยู่โค้งรอบในวงกลมด้านบน และคำว่า “อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา” อยู่โค้งรอบในวงกลมด้านล่าง
วงใน  เป็นรูป มือโอบอุ้มชาวนาตั้งอยู่บนฐานดอกบัว เปรียบเสมือน ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่เพาะปลูกข้าว ซึ่งเป็นแหล่งอู่ข้าวอู่น้ำหล่อเลี้ยงชีวิตของชาวนา


องค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี 
612 หมู่ 9 ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงทรา 24160 
สายด่วนนายก 06-5393-5951
เบอร์โทรศัพท์  038 – 086065 
เบอร์โทรสาร  038 – 086087 
E-mail : khuyaimee@hotmail.com

Line ID : khuyaimee
www.khuyaimee.go.th