“ยิ่งลักษณ์” ส่งหน้ากาก-ชุด PPE ให้
“ยิ่งลักษณ์” ส่งมอบหน้ากากอนามัยและชุด PPE ให้ 2 รพ. พร้อมขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ หว
นิวยอร์กลดเวลาเก็บศพเหลือ 14 วัน ห
ทางการนิวยอร์กประกาศเปลี่ยนมาตรการเกี่ยวกับการฝังศพ ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโรค "