Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
รายงานทางการเงิน
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์ Competency Inventory
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ/คำสั่ง
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
24 มิ.ย. 2563
ถึง
24 มิ.ย. 2563
ฉะเชิงเทรา สนามเขต อบต.คู้ยายหมี ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
05 พ.ค. 2563
ถึง
05 พ.ค. 2563
ฉะเชิงเทรา สนามเขต อบต.คู้ยายหมี สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563
29 เม.ย. 2563
ถึง
29 เม.ย. 2563
ฉะเชิงเทรา สนามเขต อบต.คู้ยายหมี ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 2 (1 มกราคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563)
08 เม.ย. 2563
ถึง
08 เม.ย. 2563
ฉะเชิงเทรา สนามเขต อบต.คู้ยายหมี รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 2
08 เม.ย. 2563
ถึง
08 เม.ย. 2563
ฉะเชิงเทรา สนามเขต อบต.คู้ยายหมี ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี เรื่อง รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
03 เม.ย. 2563
ถึง
03 เม.ย. 2563
ฉะเชิงเทรา สนามเขต อบต.คู้ยายหมี สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563
04 มี.ค. 2563
ถึง
04 มี.ค. 2563
ฉะเชิงเทรา สนามเขต อบต.คู้ยายหมี สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563
24 ก.พ. 2563
ถึง
24 ก.พ. 2563
ฉะเชิงเทรา สนามเขต อบต.คู้ยายหมี ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 6 ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
21 ก.พ. 2563
ถึง
21 ก.พ. 2563
ฉะเชิงเทรา สนามเขต อบต.คู้ยายหมี ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่ที่ 9 บ้านท่าม่วง สายทางจากบ้านนางทวน โพภิมูล - บ้านนางอัมพร ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท
20 ก.พ. 2563
ถึง
20 ก.พ. 2563
ฉะเชิงเทรา สนามเขต อบต.คู้ยายหมี ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่ที่ 5 บ้านสระไม้แดง ถนนจากบ้านนายสม ภูติโส - บ้านางสายตา เรืองฤทธิ์ ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ

องค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี 
612 หมู่ 9 ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงทรา 24160 
เบอร์โทรศัพท์  038 – 086065 
เบอร์โทรสาร  038 – 086087 
E-mail : khuyaimee@hotmail.com

Line ID : khuyaimee
https://www.facebook.com/profile.php?id=100018516636788
www.khuyaimee.go.th