Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
รายงานทางการเงิน
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์ Competency Inventory
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ/คำสั่ง
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
24 ก.พ. 2563
ถึง
24 ก.พ. 2563
ฉะเชิงเทรา สนามเขต อบต.คู้ยายหมี ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 6 ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
21 ก.พ. 2563
ถึง
21 ก.พ. 2563
ฉะเชิงเทรา สนามเขต อบต.คู้ยายหมี ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่ที่ 9 บ้านท่าม่วง สายทางจากบ้านนางทวน โพภิมูล - บ้านนางอัมพร ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท
20 ก.พ. 2563
ถึง
20 ก.พ. 2563
ฉะเชิงเทรา สนามเขต อบต.คู้ยายหมี ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่ที่ 5 บ้านสระไม้แดง ถนนจากบ้านนายสม ภูติโส - บ้านางสายตา เรืองฤทธิ์ ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ
20 ก.พ. 2563
ถึง
20 ก.พ. 2563
ฉะเชิงเทรา สนามเขต อบต.คู้ยายหมี ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหัวนา - บางมะเฟือง เริ่มต้นจากสะพานตำบลคู้ยายหมี - สี่แยกลมโชย ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยวิ
31 ม.ค. 2563
ถึง
31 ม.ค. 2563
ฉะเชิงเทรา สนามเขต อบต.คู้ยายหมี ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่ที่ 9 บ้านท่าม่วงฯ
31 ม.ค. 2563
ถึง
31 ม.ค. 2563
ฉะเชิงเทรา สนามเขต อบต.คู้ยายหมี ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่ที่ 5 บ้านสระไม้แดงฯ
31 ม.ค. 2563
ถึง
31 ม.ค. 2563
ฉะเชิงเทรา สนามเขต อบต.คู้ยายหมี ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหัวนา-บางมะเฟือง เริ่มต้นจากสะพานตำบลคู้ยายหมี - สี่แยกลมโชยฯ
10 ม.ค. 2563
ถึง
10 ม.ค. 2563
ฉะเชิงเทรา สนามเขต อบต.คู้ยายหมี ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหัวนา-บางมะเฟือง เริ่มต้นจากสะพานตำบลคู้ยายหมี-สี่แยกลมโชย
19 ธ.ค. 2562
ถึง
19 ธ.ค. 2562
ฉะเชิงเทรา สนามเขต อบต.คู้ยายหมี ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
06 ธ.ค. 2562
ถึง
06 ธ.ค. 2562
ฉะเชิงเทรา สนามเขต อบต.คู้ยายหมี ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด

องค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี 
612 หมู่ 9 ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงทรา 24160 
เบอร์โทรศัพท์  038 – 086065 
เบอร์โทรสาร  038 – 086087 
E-mail : khuyaimee@hotmail.com

Line ID : khuyaimee

www.khuyaimee.go.th