Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
รายงานทางการเงิน
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประชาชน
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์ Competency Inventory
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ/คำสั่ง
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
21 ต.ค. 2563
ถึง
21 ต.ค. 2563
ฉะเชิงเทรา สนามเขต อบต.คู้ยายหมี ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุชุดภาครับพร้อมอุปกรณ์ชนิด ๔ ลำโพงพร้อมติดตั้ง จำนวน ๔๕ ชุด และเสาสามเหลี่ยมระบบแคมป์รัดสูงไม่เกิน ๗ เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน ๖ ชุด
17 ก.ย. 2563
ถึง
17 ก.ย. 2563
ฉะเชิงเทรา สนามเขต อบต.คู้ยายหมี องค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี แจ้งประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลการทำสัญญาจ้างก่อสร้าง
17 ก.ย. 2563
ถึง
17 ก.ย. 2563
ฉะเชิงเทรา สนามเขต อบต.คู้ยายหมี องค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี แจ้งประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลการทำสัญญาจ้างก่อสร้าง
09 ก.ย. 2563
ถึง
09 ก.ย. 2563
ฉะเชิงเทรา สนามเขต อบต.คู้ยายหมี ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (AC) ภายในหมู่ที่ 15 บ้านห้วยกบ จากบ้านนางผิน วิเศษธรรม - กลุ่มบ้านวังมะนาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03 ก.ย. 2563
ถึง
03 ก.ย. 2563
ฉะเชิงเทรา สนามเขต อบต.คู้ยายหมี ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการลงลูกรังปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในตำบลคู้ยายหมี หมู่ที่ 2 , หมู่ที่ 6 , หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 11 ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
28 ส.ค. 2563
ถึง
28 ส.ค. 2563
ฉะเชิงเทรา สนามเขต อบต.คู้ยายหมี ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
27 ส.ค. 2563
ถึง
27 ส.ค. 2563
ฉะเชิงเทรา สนามเขต อบต.คู้ยายหมี ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลคู้ยายหมี หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 8 ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
19 ส.ค. 2563
ถึง
19 ส.ค. 2563
ฉะเชิงเทรา สนามเขต อบต.คู้ยายหมี ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการลงลูกรังปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในตำบลคู้ยายหมี หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 6, หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 13 ตำบลคู้ยายหมี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07 ส.ค. 2563
ถึง
07 ส.ค. 2563
ฉะเชิงเทรา สนามเขต อบต.คู้ยายหมี ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลคู้ยายหมี หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 8 ตำบลคู้ยายหมี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 ก.ค. 2563
ถึง
21 ก.ค. 2563
ฉะเชิงเทรา สนามเขต อบต.คู้ยายหมี ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการลงลูกรังปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลคู้ยายหมี หมู่ที่ 2 , หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 13 ตำบลคู้ยายหมี

องค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี 
612 หมู่ 9 ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงทรา 24160 
สายด่วนนายก 06-5393-5951
เบอร์โทรศัพท์  038 – 086065 
เบอร์โทรสาร  038 – 086087 
E-mail : khuyaimee@hotmail.com

Line ID : khuyaimee
www.khuyaimee.go.th