Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
รายงานทางการเงิน
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประชาชน
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์ Competency Inventory
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ/คำสั่ง
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

21 ต.ค. 2563
ฉะเชิงเทรา สนามเขต อบต.คู้ยายหมี โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ อ่างเก็บน้ำวัดอ่างตาผึ้ง ต.คู้ยายหมี อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา

21 ต.ค. 2563
ฉะเชิงเทรา สนามเขต อบต.คู้ยายหมี ประชาสัมพันธ์ "สิทธควรรู้สำหรับผู้สูงอายุ ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546"

13 ต.ค. 2563
ฉะเชิงเทรา สนามเขต อบต.คู้ยายหมี วันที่ 13 ตุลาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมีร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมอำเภอสนามชัยเขต

02 ต.ค. 2563
ฉะเชิงเทรา สนามเขต อบต.คู้ยายหมี โครงการแข่งขันเรือพายพื้นบ้านหนองแก่นเรสซิ่งคัพ วันศุกร์ ที่2 ตุลาคม 2563 ณ บึงหนอแก่น หมู่ที่2 บ้านบางพะเนียง

28 ส.ค. 2563
ฉะเชิงเทรา สนามเขต อบต.คู้ยายหมี โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน/ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี วันที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี และกิจกรรม 5 ส.

27 ส.ค. 2563
ฉะเชิงเทรา สนามเขต อบต.คู้ยายหมี โครงการบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการ ประจำปี 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี

26 ส.ค. 2563
ฉะเชิงเทรา สนามเขต อบต.คู้ยายหมี โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก้ประชาชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

25 ส.ค. 2563
ฉะเชิงเทรา สนามเขต อบต.คู้ยายหมี โครงการบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการ ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส

24 ส.ค. 2563
ฉะเชิงเทรา สนามเขต อบต.คู้ยายหมี โครงการและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมอาชีพระยะสั้นตำบลคู้ยายหมี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หลักสูตรการตัดผมสุภาพบุรุษ ระหว่างวันที่ 24 - 27 สิงหาคม 2563

19 ส.ค. 2563
ฉะเชิงเทรา สนามเขต อบต.คู้ยายหมี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี

องค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี 
612 หมู่ 9 ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงทรา 24160 
สายด่วนนายก 06-5393-5951
เบอร์โทรศัพท์  038 – 086065 
เบอร์โทรสาร  038 – 086087 
E-mail : khuyaimee@hotmail.com

Line ID : khuyaimee
www.khuyaimee.go.th