Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
รายงานทางการเงิน
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์ Competency Inventory
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ/คำสั่ง
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

21 พ.ย. 2562
ฉะเชิงเทรา สนามเขต อบต.คู้ยายหมี ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการและกำหนดการออกค้นหาผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ผู้พิการ ผู้ประสบปัญหาทางสังคม และผู้ด้อยโอกาสที่ทุพลภาพเชิงรุก ในพื้นที่ตำบลคู้ยายหมี

11 พ.ย. 2562
ฉะเชิงเทรา สนามเขต อบต.คู้ยายหมี โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี ณ อ่างเก็บน้ำวัดอ่างตาผึ้ง ต.คู้ยายหมี อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา

29 ต.ค. 2562
ฉะเชิงเทรา สนามเขต อบต.คู้ยายหมี การประชุมคณะอนุกรรมการผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเพื่อพิจารณาอนุมัติแผนการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

24 ต.ค. 2562
ฉะเชิงเทรา สนามเขต อบต.คู้ยายหมี การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เรื่องพิจารณาร่างแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 24 ต.ค. 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี

14 ต.ค. 2562
ฉะเชิงเทรา สนามเขต อบต.คู้ยายหมี โครงการแข่งขันเรือพายพื้นบ้าน หนองแก่น เรสซิ่ง คัพ ครั้งที่14 ณ บึงหนองแก่น หมู่2 บ้านบางพะเนียง ต.คู้ยายหมี อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา

08 ต.ค. 2562
ฉะเชิงเทรา สนามเขต อบต.คู้ยายหมี องค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี ขอเชิญประชาชนและผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการแข่งขันเรือพายพื้นบ้าน หนองแก่น เรสซิ่ง คัพ ครั้งที่ 14 ในวันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2562 ณ บึงหนองแก่น หมู่ 2 บ้านบางพะเนียง ต.คู้ยายหมี อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา กิจกรรมการแข่งขัน 1. กา

12 ก.ย. 2562
ฉะเชิงเทรา สนามเขต อบต.คู้ยายหมี โครงการและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมอาชีพระยะสั้นหลักสูตรการทำพรมเช็ดทำเท้ารูปตัวการ์ตูน ประจำปี พ.ศ.2562

28 ส.ค. 2562
ฉะเชิงเทรา สนามเขต อบต.คู้ยายหมี องค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี จัดโครงการรณรงค์การใช้สื่อออนไลน์ในเด็กและเยาวชน วันที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี

26 ส.ค. 2562
ฉะเชิงเทรา สนามเขต อบต.คู้ยายหมี หน่วยเคลื่อนที่เร็วองค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี ร่วมกับรพ.สต.ในพื้นที่ อสม.ในตำบลร่วมควบคุมโรคไข้เลือดออก กรณีเกิดโรคในชุมชน

21 ส.ค. 2562
ฉะเชิงเทรา สนามเขต อบต.คู้ยายหมี โครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ(โครงการสนับสนุนส่งเสริมการอนุรักษ์ฟืนฟูสิ่งแวดล้อมและการป้องกันภาวะโลกร้อน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ พื้นที่สาธารณะวัดอ่างทอง หมู่ที่ 10 บ้านอ่างทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี 
612 หมู่ 9 ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงทรา 24160 
เบอร์โทรศัพท์  038 – 086065 
เบอร์โทรสาร  038 – 086087 
E-mail : khuyaimee@hotmail.com

Line ID : khuyaimee
https://www.facebook.com/profile.php?id=100018516636788
www.khuyaimee.go.th