Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
รายงานทางการเงิน
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประชาชน
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์ Competency Inventory
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ/คำสั่ง
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลคู้ยายหมี หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 8 ตำบลคู้ยายหมี
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลคู้ยายหมี หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 8 ตำบลคูู้ยายหมี
จำนวน 3 โครงการ ดังนี้
1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่ที่ 5 บ้านสระไม้แดง ถนนจากบ้านนายดวงขจร - บ้านนางเริง  อรชิน  ราคากลาง  106,100.00  บาท
2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่ที่ 5 บ้านสระไม้แดง จากถนนโค้งป่ายาง (สามแยกหนองคล้าน้อย) - บ้านนางพวงเพ็ชร  ปัญญาประดิษฐ์  ราคากลาง 645,000.00  บาท
3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่ที่ 8 บ้านหนองยาง  ซอย 3  ราคากลาง  249,600.00 บาท
รวมราคากลางทั้งสิ้น  1,000,700.00  บาท  (หนึ่งล้านเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
ดาวน์โหลด 1
โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 2563